Úvod / Články / U nás nakupujete bezpečne - získali sme certifikát Slovenskej asociácie pre bezpečný obchod
Tlačiť

U nás nakupujete bezpečne - získali sme certifikát Slovenskej asociácie pre bezpečný obchod

Sme spoľahlivý internetový obchod s tradíciou už od roku 2004. Prešli sme prísnym procesom certifikácie Slovenskej asociácie pre elektronický obchod. Certifikát SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom záruku, že spĺňame najvyššie pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.

U nás nakupujete bezpečne  - získali sme certifikát Slovenskej asociácie pre bezpečný obchod

Certifikácia SAEC je proces hodnotenia internetového obchodu, ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia potvrdený vydaním certifikátu.

Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa všetky pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu.

Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami.

Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly. 

Certifikácia potvrdzuje splnenie vštkých legislatívnych požiadaviek kladených na bezpečné elektronické nakupovanie definovných predovšetkým nasledovnými legislatívnymi normami:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z. o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom

Galéria k článku

Komentáre k článku

Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.

Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.

Chcete vedieť o novinkách a akciách v našom eShope?

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a 1x mesačne vás budeme informovať o novinkách, akciách a ďalších zajímavostiach z nášho eShopu. Vašu e-mailovú adresu nikdy nezneuzijeme a neposkytneme tretej strane.

4f8be3cf6557c245976a7fcb5ef49f1c
4f8be3cf6557c245976a7fcb5ef49f1c
4f8be3cf6557c245976a7fcb5ef49f1c
 
 

Vyhľadávanie